ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ‘ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ’

Προϋπολογισμό 69.775,16 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο (Λεωφ. Δημοκρατίας 306,, 2ος όροφος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Προϋπολογισμός  Προμέτρηση

Αναλυτικό τιμολόγιο

Τεχνική Περιγφραφή

Αναλυτική Διακήρυξη 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μονογραμμικό Ηλεκ Φωτισμού

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Λεπτομέρειες Ιστού