ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΕΡΩΝ

Η Εμποροπανήγυρη Φερών θα γίνει στις Φέρες από 10 έως 14 Σεπτέμβρη 2023. Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης το χρονικό διάστημα από 14-8-2023 έως 31-8-2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OPENMARKET. Α)ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΕΡΩΝ Β)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (για τις θέσεις) Γ)ΑΙΤΗΣΗ

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.920.934,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198782 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) και  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198790 […]

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών , με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων ραμπών και WC ΑΜΕΑ στα σχολεία του Δήμου. Κατά τη μελέτη ακολουθήθηκαν οι οδηγίες Σχεδιασμού « […]

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ ΠΕΠΛΟΥ»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α 202197 αριθμός συστήματος) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr (προκηρύξεις-διαγωνισμοί). 002πΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 003π.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4849/2021 ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 26-27/07/2023

καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤOY ΑΓIOY ΠANTΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΑΛΑΓΙΑΣ που θα διεξαχθεί το διήμερο ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ιουλίου και ΠΕΜΠΤΗ 27 Ιουλίου 2023, να υποβάλλουν από 17 έως και 21 Ιουλίου 2023 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 13:00), υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή, πραγματοποιώντας είσοδο με τους […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4849/2021 ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25-26/07/2023

καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΚΡΗΣ που θα διεξαχθεί το διήμερο ΤΡΙΤΗ 25 Ιουλίου και ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ιουλίου 2023, να υποβάλλουν από 17 έως και 21 Ιουλίου 2023 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 13:00), υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή, πραγματοποιώντας είσοδο με τους […]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4849/2021 ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 16-17/07/2023

1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2023_93ΡΝΩΨΟ-Μ0Χ 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ