ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10.30π.μ. έως ώρα 11.00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης   15. ΨΔΣΨΩΨΟ-Μ22

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση της χρήσης με αντάλλαγμα – εκμίσθωσης τμημάτων εντός «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 9.00 έως 9.30π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης   8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ_6ΒΥ1ΩΨΟ-ΨΨΘ

Δημόσια Πρόσκληση για απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ οδού Άβαντος Δήμου Aλεξανδρούπολης

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ακίνητο της ιδιοκτησίας τους εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών ημερών και από την ΤΕΤΑΡΤΗ, 29-11-2023 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1-12-2023 και ώρες από 08:00π.μ. έως και 14:00μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68131 στην Αλεξανδρούπολη.   100.16._ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΠ ΑΒΑΝΤΟΣ_ΩΖΟ3ΩΨΟ-ΦΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 9.00π.μ. έως ώρα 10.00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2023. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10.00π.μ. έως ώρα 11.00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2023. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του […]

Διακήρυξη για την εκποίηση προς συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), των αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων (ΑΛΕ) και των αποβλήτων συσσωρευτών του στόλου οχημάτων του Δήμου μας, των πλαστικών, μετάλλων (SCRAP) για τα έτη 2023-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις 28 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 9.00 έως 9.30π.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειεας δημοπρασίας του Δήμου για το έτος 2023. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ   Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών στο πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27/11/2023, και ώρα 10:00π.μ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2023, και ώρα 10:00 π.μ