Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 22.940,00 € με ΦΠΑ 24%

Υποβολή προσφορών από 10/06/2019 έως και 18/06/2019 , ημέρα τρίτη και ώρα 03.00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ