Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Ομιλία Δημάρχου  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Σχετικό video μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:   https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/videos/724348671395490/?eid=ARA6zerrFJkbhKpSdi-OBIy6CrldMysGZMr2VHmbzkojwuKmBlyG1iIWf0i4VUFYQ2gclWrnUXB1eklo