Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (41η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,στις 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 25.11.2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 36622

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 29.11.2019​​ ημέρα​​ Παρασκευή​​ και ώρα​​ 18:30​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Τακτική​​ Συνεδρίαση (41η),​​ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18, ​​ για συζήτηση και​​ λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

 • Συμπλήρωση της 495/2019 απόφασης Δ.Σ.​​ ως προς την παρ. Α αυτής, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διοίκηση Νομικού Προσώπου) της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ​​ ¨Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης¨​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Συμπλήρωση της 496/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την παρ. Α αυτής, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διοίκηση Νομικού Προσώπου) της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ​​ ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Έγκριση παράτασης του έργου «Συντηρήσεις Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης»​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Σ.Ι. του Β.​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 • Ορισμός μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:​​ «Κατασκευή Υποδομών για Σ.Μ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»​​ προϋπολογισμού ​​ 32.967,74​​ € (πλέον Φ.Π.Α.)​​ ήτοι​​ 40.880,00​​ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 

 • Εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας οχημάτων σε όλο το μήκος της γέφυρας​​ Λουτρού​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 

 • Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή ταρτάν Σταδίου Φώτης Κοσμάς»​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 

 • Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ»​​ (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

 

 • Λήψη απόφασης Δ.Σ.​​ για τροποποίηση της  υπ΄αρθ 6170/21.02.2018 σύμβασης μεταξύ  του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  ΑΒΕΕ , (προμήθειας γάλακτος ετών 2018 και 2019)  σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 206 του Ν4412/16 και την  υπ΄αριθμ.​​ 9.3761/19 (ΦΕΚ​​ 2466 Β/2019) ΚΥΑ «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας​​ (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

 • Νέοι Εκπαιδευτές Κέντρου Δια Βίου Μάθησης​​ (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

 

 • Έγκριση 12ης ​​ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους​​ 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

 

 • Συζήτηση σχετικά με το θέμα «Υποδομή και εγκατάσταση Προπονητηρίου Κλειστού Θόλου Στέγασης Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μυτιληνός Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)

 • Τροποποίηση της 138/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

 • Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος​​ 2020-2021​​ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 • Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της «Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού» ​​ από τη Βουλή των Ελλήνων​​ (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο​​ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολιός Δημήτριος ​​​​