ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 01/11/2018 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

  

                                                  Αλεξανδρούπολη: 26/10/2018

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 32157

                                                 

       ΠΡΟΣ:

 1.  κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό
 2.  κ. Σεφεριάδη Σάββα
 3. 3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη
 4.  κ. Τερζή Επαμεινώνδα
 5.  κ. Αετόπουλο Κυριάκο
 6.  κ. Γουμενίδη Ευάγγελο
 7.  κ. Αραμπατζή Κυριάκο
 8.  κ. Δραμανίδου Νίκη

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 1.  Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης

 1.     Εισηγητές των θεμάτων

          Σας καλούμε να προσέλθετε την  Πέμπτη   01/11/2018 και ώρα 12:30  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης υπαίθριας αγοράς.  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Ανανέωση παραχώρησης διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ. )
 3. Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 45,00 τ.μ. εντός της πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου (Ο.Τ. 107 Α) σε Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (Εισηγ. κ. Παντελίδης  Γ. )
 4. «Υιοθεσία» δημόσιου χώρου (Πάρκου) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  Μαΐστρου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου Αναψυχής και Άθλησης του Πλατανότοπου Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ. )
 8. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ