ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε ότι, εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις 17-12-2020 της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/40477/15-12-2020 του Δήμου μας σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, στις ημερήσιες εφημερίδες του νομού Έβρου «Ελεύθερη Θράκη» και «Γνώμη» […]

Καταγραφή ζημιών στις οικίες των περιοχών που επλήγησαν από τις χθεσινές πλημμύρες από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε μορφή pdf)   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε μορφή pdf) Σημείωση : Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη κάποιου απο τα παραπάνω αρχεία επιλέξτε άλλον browser

Ηλεκτρονικά η έκδοση και η ανανέωση των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου και για εγκυμονούσες

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ανανέωσης Κάρτας Στάθμευσης Μονίμου Κατοίκου για το έτος 2021  Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης για Εγκυμονούσες Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης Mόνιμου Kατοίκου