ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΑλεξανδρούπολη 09-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 29803
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (31η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ακύρωση της αριθ. 530/2018 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)’¨»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

  1. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)’¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στη δημοπράτηση του αναφερόμενου σε αυτές έργου, μια που μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/70294/ΦΝ440/09-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, περί έγκρισης ειδικών όρων στη διακήρυξη του έργου με Α.Δ.Α.:7ΤΥΤ465ΧΘΞ-1ΣΓ , απαιτείται εκ’ νέου η έγκριση των όρων διακήρυξης αυτού.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.