ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στα παράθυρα των παιδικών σταθμών »

Προϋπολογισμός : 19.995,00 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Υποβολή προσφορών  : 23/10/2019 εώς  04 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 03:00