ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απευθείας ανάθεσης για Συντήρηση ανελκυστήρων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ