Κατασκευή Λυκείου Φερών (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

(14/8/2018 – 13/9/2018)

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €

 

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  75848