Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 20ΗΜΕΡΟΥ : ΤΡΙΤΗ, 29/12/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ