ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

Προϋπολογισμού 32.736,00 Ευρώ

Προθεσμία υποβολής προσφορών 24-06-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ