ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η δημοπρασία θα γίνει στις 22-Ιουνίου ημέρα Δευτέρα στις 09:00 με 10:00 προσέλευση δικαιολογητικών και στις 10:00 με 11:00 η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία.