Διακήρυξη για την υπηρεσία : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019