Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-12-2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ