Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 20ΗΜΕΡΟΥ : ΤΡΙΤΗ, 29/12/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ