ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α) ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΩΔ 103,   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΚΩΔ.104  ΚΑΙ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105 , Β) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΚΩΔ.104  ΚΑΙ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105 Γ) ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή  C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),       ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ),   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην τελική συνάντηση του δικτύου RU:RBAN Second Wave στην Αλεξανδρούπολη

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση και την ατζέντα για την Τελική Συνάντηση του δικτύου RU:RBAN Second Wave, στο οποίο συμμετέχει με επιτυχία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III, και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Alexandra Boutique Residence (Τυρολόης 1). ΑΤΖΕΝΤΑ RU_RBAN Alexandroupoli ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ P1 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. πρωτ. 37433/9-11-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ ή ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ένα (1) άτομο  στο Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 33483/10-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ […]