Διαβούλευση για το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Στο νέο Τοπικό Σχέδιο περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις του Δήμου έως το 2025, για μια προοδευτική μετάβαση  από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20/12/2021. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να στείλει τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις, […]

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη, 17.11.2021   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προωθεί την υλοποίηση ενός στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και την περιαστική της περιοχή, με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων και των επισκεπτών και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί […]