ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3)  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  (ΠΙΣΙΝΑΣ)    ΓΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ  (15 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 100 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-8-2023 ΕΩΣ 14-8-2023 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης από 21-07-2023 έως 31-07-2023. ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ