ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην τελική συνάντηση του δικτύου RU:RBAN Second Wave στην Αλεξανδρούπολη

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση και την ατζέντα για την Τελική Συνάντηση του δικτύου RU:RBAN Second Wave, στο οποίο συμμετέχει με επιτυχία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III, και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Alexandra Boutique Residence (Τυρολόης 1). ΑΤΖΕΝΤΑ RU_RBAN Alexandroupoli ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ P1 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. πρωτ. 37433/9-11-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ ή ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ένα (1) άτομο  στο Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 33483/10-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) – ΣΟΧ6/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022. Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΣΟΧ6/2022 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΙΤΕ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι(26) άτομα για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, το παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών και το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 30-8-2022 έως 8-9-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/24231/25-7-2022

2η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ 2η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ   1η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 690ΤΩΨΟ-ΒΨΨ 1η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ 6Ν7ΓΩΨΟ-ΓΚΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]