ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την “Προμήθεια σειρήνων”

12/6/2018 – 19/6/2018

Προϋπολογισμός: 17.879,21 €

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την “Προμήθεια σειρήνων”