Κούκι

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Κούκι Φύλο : Θηλυκό Ηλικία : 5 Μηνών Βάρος : 3 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Μπαλού

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Κιάρα Φύλο : Θηλυκό Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 3 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Φοίβος & Έλλη

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Αδελφια Φοίβος & Έλλη Φύλο : Θηλυκό & Αρσενικό Ηλικία : 5 Μηνών Βάρος : 5 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος […]

Κιάρα

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Bear Φύλο : Αρσενικο Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 3 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Bear

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Bear Φύλο : Αρσενικο Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 3 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Bibbi

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Σταλίτσα Φύλο : Θηλυκό Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 2 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Διακήρυξη Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic

Προϋπολογισμός μελέτη της υπηρεσίας: 44.759,04 με το ΦΠ¨Α Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  έως την  11η  Ιανουαρίου 2024  και ώρα 15.00μμ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών :  την 17η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09.00πμ   23PROC013961831 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR espd-request-v2 (16) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σταλίτσα

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Κάρλα Φύλο : Θηλυκό Ηλικία : 3 Μηνών Βάρος : 2 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Bruno

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Bruno Φύλο : Αρσενικό Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 2 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]

Bingo

Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Live Facebook Instagram Youtube Radio Sferikos Facebook Instagram Youtube Όνομα : Bingo Φύλο : Αρσενικό Ηλικία : 2 Μηνών Βάρος : 2 κιλά Κοινοποιείστε το προφίλ μου για να βρω το νέο μου σπίτι Facebook Twitter Pinterest Viber WhatsApp Telegram Φόρμα ενδιαφέροντος Διεύθυνση Δήμος ΑλεξανδρούποληςΛεωφόρος Δημοκρατίας 306T.K. 68132Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα […]