1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ( ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ( ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ