ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Για την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές  Στη δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών και σε εφαρμογή των οδηγιών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης από 21-07-2023 έως 31-07-2023. ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ