Συμφωνία Πλαίσιο Τμήμα 9. Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ   12.046,00 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   4-7-2023 και ώρα 12.00 μμ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-7-2023  και ώρα 9.00 π.μ espd-request-v2 (12) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC012923092 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 672ΙΩΨΟ-ΔΛΕ 23PROC012923218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ 6Ζ5ΠΩΨΟ-ΡΔΨ 23PROC012902262

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2023 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το Τμήμα Παιδείας  της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Δήμου, διοργανώνει με το Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης & το Πολυδύναμο Κέντρο Μακεδονίας Θράκης ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ Τρίωρη Εκπαιδευτική Βιωματική Συνάντηση με θέμα: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ […]