Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού της υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023»

Συνολικού προϋπολογισμού 62.924,15 € με Φ.Π.Α. Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 23/01/2023 12: 01 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :26/01/2023 9:00 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 69ΤΤΩΨΟ-0ΑΣ ΕΕΕΣ (pdf) Τροποποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ _signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed