ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης »

Ποσό με ΦΠΑ  280.996,40 € Καταληκτική ημερομηνία προσφορών      27-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  30-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ Διευκρίνηση Νο 1 Διευκρίνηση Νο 2

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022

Ποσό με ΦΠΑ  44.909,08 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   10-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  15-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ