ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.   10182/30-03-2022 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  19 Απριλίου 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2022. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών […]