ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου, ψυχρού ασφαλτοµίγµατος & σκυροδέματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     289.967,80 € ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:                                          117.285,40    ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:407.253,20 € ΜΕ ΦΠΑ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.04.2022 και ώρα : 12.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:           29.04.2022 και ώρα : 09.00πμ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ

Συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης με τον απερχόμενο Διοικητή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ»

Συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης με τον απερχόμενο Διοικητή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ»Συνάντηση με τον απερχόμενο Διοικητή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ» Υποστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο είχε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.Τον ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ Στρατού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθ’όλη τη διάρκεια της θητείας του στην Αλεξανδρούπολη και του […]