«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ–ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 13-01-2022 Ημερομηνία αποσφράγισης : 18-01-2022 Προϋπολογισμού : 173.098,36  Ευρώ με ΦΠΑ   ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΘΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ