ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη  προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ  & ως κριτήρια επιλογής  ορίζονται  ο χρόνος ανεργίας & το ατομικό ή οικογενειακό  εισόδημα .   Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών  δύναται να γίνει  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email  pkoumaropoulou@mesogeiako.gr  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 30/11/2021 12/12/2021  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ […]