ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “WRESTLE” της ΔΕΥΑΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ Ε Υ Α Α ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση του έργου με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα –– “WRESTLE“ », του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Greece Bulgaria 2014 2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος   Στόχος του […]