ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) άτομα (μουσικοί) για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και το Παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 23-9-2021 έως 4-10-2021. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, […]