ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΙΣΤΟΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΩΝΟΙ, ΝΕΡΟΜΠΑΡΕΣ, ΦΑΝΟΙ ΚΛΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.695,00 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (47.981,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 2-9-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος στην  Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών  στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή.