ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13-08-2021 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης ορίζεται η 10:00 π.μ Η δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. θα φτάσει στο ποσό των 2.400.000,00€ που διαχωρίζεται σε: 1.  στο αρχικό έργο, ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ 2. το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΣΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την 02/08/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ