ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 19854/28-06-2021 KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0,834