ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 3/25.8.2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3/25.8.2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΟΧ 3/25.8.2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΟΧ 3/25.8.2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/25.8.2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων (ναυαγοσωστών).  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 Υποβολή αιτήσεων από 4-9-2020 έως 14-9-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση […]