ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ” ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Εκτιμώμενης αξίας 18.371,88 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) Paraskevopoulos_diakirixi Αναλυτική Διακήρυξη με ΑΔΑΜ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑΜ