ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 11-6-2020 ΕΩΣ 23/6 2020 , ώρα 10.00).   ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΊΝΑΙ ΦΑΝΕΡΉ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ.