ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “ Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων ”

(14/9/2018 – 9/10/2018)   Προϋπολογισμός: 249.975,07 €   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “ Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων ” ΤΕΥΔ