Θέσεις μονίμου προσωπικού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τον Κύκλο Κινητικότητας 2020

C:\Users\administrator\Desktop\logos\logo-dimos.png

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 έχουν εγκριθεί για τον  Δήμο Αλεξανδρούπολης από την Εθνική Επιτροπή Κινητικότητας,​​ 15 θέσεις μονίμου​​ προσωπικού που αφορούν υπαλλήλους του Δημοσίου.

Σύνολο αιτουμένων θέσεων

Κατηγορία

Κλάδος

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

1

ΠΕ

ΠΕ 6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1

ΤΕ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΤΕ

ΤΕ17 ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΤΕ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

1

ΔΕ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΚΟΥ

3

ΔΕ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ

ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δημοσίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την μετάταξη του στις παραπάνω θέσεις από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.