Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χωροθέτηση του σταθμού ΚΤΕΛ

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη  18/1/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χωροθέτηση του σταθμού ΚΤΕΛ

Ο χώρος αυτός βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο Αλεξανδρούπολης, στην κεντρική οδό προς το αεροδρόμιο και η χρήση γης είναι «ΚΤΕΛ σταθμός υπεραστικών λεωφορείων». Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 844Δ/25-11-99), εγκρίθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 2508/97 και οι χρήσεις γης είναι δεσμευτικές και στις εντός αλλά και στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια μπορεί να απαρτίζονται είτε από ειδικές κατευθυντήριες διατάξεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος και είναι δεσμευτικές, όπως στην περίπτωση του ΚΤΕΛ, είτε είναι γενικές, όπως π.χ. συγκοινωνιακό κέντρο και θα εξειδικευθούν κατά την πολεοδομική μελέτη.

Το γεγονός είναι ότι οι διατάξεις του ΓΠΣ είτε είναι γενικές είτε είναι εξειδικευμένες, ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ εφόσον δεν επιδέχονται περαιτέρω εξειδίκευση (τι παραπάνω εξειδίκευση από ΚΤΕΛ σταθμός υπεραστικών λεωφορείων που ήδη υπάρχει στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αλεξανδρούπολης).

Άρα το χώρο δεν τον διαλέξαμε αλλά εκεί είναι σχεδιασμένος να γίνει από το ΓΠΣ. Συνεπώς ο Δήμος με το επιστημονικό προσωπικό του στέκεται συμβουλευτικά δίπλα στην ΚΤΕΛ ΑΕ για να προωθήσει όλες τις μελέτες για την ολοκλήρωση του όλου θέματος.

Το ίδιο συμπέρασμα είχε παρουσιαστεί και στο υπ’ αριθμ. 106/2014 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ για την έγκριση του Π. Δ/τος έγκρισης της πολεοδομικής ενότητας Χιλής, που αποτελεί δεδικασμένο, όπου με σαφήνεια παρουσιάζεται η ανάγκη χωροθέτησης του ΚΤΕΛ στα ανατολικά της πόλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης, δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο (τότε δεν είχε βρεθεί η λύση της συνεργασίας ΚΤΕΛ- ΓΑΙΑΟΣΕ και ο χώρος της ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ ήταν μικρός, 1200 τμ λόγω απαλλοτρίωσης). Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μεσολάβησε ώστε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της ΚΤΕΛ ΑΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ στο σημείο όπου το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης καθορίζει τη θέση για την χωροθέτηση του σταθμού. Ο χώρος των 6.900 τμ. ενοικιάστηκε, ο οποίος εφάπτεται με ιδιοκτησία της ΚΤΕΛ ΑΕ περίπου άλλα 1200 τμ., ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης ενός «τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου» με τις διαδικασίες αξιοποίησης της περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ. Άρα η διαμεσολάβηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης έγινε για το καλό της πόλης μας.

Τα κτίρια αυτά χαρακτηρίστηκαν σαν μνημεία σήμερα επιτέλους με πάρα πολύ αγώνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκειμένου να προστατευτούν και να μην χάσουν την πολιτιστική τους αξία και ιστορία. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παραβρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και συνεργάστηκε για την ολοκλήρωση του καθορισμού της προστασίας των κτιρίων του παλιού Γαλλικού Σταθμού, τα οποία τελικά προστατεύτηκαν με την έκδοση του υπ’ αριθμ. 251 ΑΑΠ/29-10-2018 ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού συμφώνησε ομόφωνα με τις απόψεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Άρα ο Δήμος προστάτεψε τα μνημεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από την παρέμβασή του και με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης πάντα σε γνώση όλης της διαδικασίας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμίας μορφής προστασία των κτιρίων.

Για την αξιοποίηση της περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς σύμφωνα με το αρθ 6Α στα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ οι χρήσεις που επιτρέπονται είναι χρήσεις μεταφορών ή κοινής ωφέλειας κλπ. Συνεπώς η χρήση του ΚΤΕΛ, α) εκτός του ότι είναι επιτακτική- δεσμευτική, β) είναι συμβατή και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά και από τις προδιαγραφές για την αξιοποίηση των ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ο χώρος που μελετάται για να γίνει ΚΤΕΛ θα είναι ανατολικά του χώρου του Γαλλικού Σταθμού και βρίσκεται μετά τα κτίρια του ΟΣΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται δυτικά, κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει μεταφορικές εγκαταστάσεις και θα χρησιμοποιηθεί σαν γραφεία της Διοίκησης του ΚΤΕΛ, όπως λειτουργεί και σήμερα, υποστηρικτικό δηλαδή κτίριο μεταφορικής εγκατάστασης. Προφανώς και χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει παρέμβαση στο κτίριο χωρίς προηγουμένως την έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων της Ξάνθης. Άρα υπάρχει πλήρης ταύτιση των χρήσεων αξιοποίησης της περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης (ΓΠΣ) και επιτέλους πλήρης προστασία των κτιρίων.

Με την προστασία των κτιρίων και τον χαρακτηρισμό τους σαν μνημεία, εκπονείται ένα σχέδιο τοπικό ρυμοτομικό με ανταπόκριση στις σύγχρονες μορφές ζωής σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή την ποιότητα αστικής ζωής, την οικονομική ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασία. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετούνται θεμελιώδη αξιώματα του περιεχομένου της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς  όπως αναφέρονται στο αρθ. 3 του Ν.3028/2002 που αφορούν στην ανάδειξη και ένταξη των κτιρίων στην σύγχρονη κοινωνική ζωή, στη διευκόλυνση και επικοινωνία του κοινού με αυτή την κληρονομιά αλλά και στην εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της πόλης. Άρα η ανάδειξη των μνημείων με την επισκεψιμότητα και τη σύγχρονη ζωή, οι μεταφορές (ΚΤΕΛ- ΟΣΕ αφού λειτουργεί η γραμμή και κάποια κτίρια) σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της πόλης και την προστασία των κτιρίων είναι κάτι που δένει και ταυτίζεται μοναδικά. Αυτό είναι και το νόημα και το θεμελιώδες αξίωμα του Ν. 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η λογική του σχεδιασμού της πόλης είναι α) όλες οι μεταφορές να βρίσκονται στα ανατολικά και β) να μπορούν τα κτίρια του Γαλλικού Σταθμού που σήμερα είναι λειτουργικά και ο ΟΣΕ τα χρησιμοποιεί, να είναι επισκέψιμα, να μπορεί το κοινό και οι επισκέπτες της πόλης να θαυμάζουν αυτό το απίστευτο δημιούργημα, χωρίς να αλλοιωθεί το κέλυφός τους και να ενταχθούν μαζί με το νέο σύγχρονο κτίριο που θα κατασκευαστεί στο ανατολικό κενό άκρο της έκτασης για τους επιβάτες του ΚΤΕΛ. Σύγχρονες μορφές ζωής, βιωσιμότητα, διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μας.