ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή  C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),       ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ),   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) (10/6/2021) Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εξήντα (60) άτομα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 28-1-2023 έως 6-2-2023.   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. πρωτ. 37433/9-11-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ ή ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ένα (1) άτομο  στο Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 33483/10-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) – ΣΟΧ6/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022. Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΣΟΧ6/2022 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΙΤΕ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι(26) άτομα για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, το παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών και το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 30-8-2022 έως 8-9-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/24231/25-7-2022

2η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ 2η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ   1η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 690ΤΩΨΟ-ΒΨΨ 1η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ 6Ν7ΓΩΨΟ-ΓΚΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]