ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ME ANTITIMO ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42731/14-12-2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ6/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ΤΥΠΟΥ JCB ) 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 6ΨΙΠΩΨΟ-Γ9Ε 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ψ47ΔΩΨΟ-Ο8Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 6-2023 ΚΩΔ 101 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΙΤ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ,Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ) 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 9Η77ΩΨΟ-2ΨΛ 1 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΩΖΑΝΩΨΟ-ΧΕΨ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 6-2023 ΚΩΔ 102 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ Α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου jcb) Β) ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου, Γ΄ ή C Κατηγορίας) Γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων Δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ5-2023 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ5-2023 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3)  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  (ΠΙΣΙΝΑΣ)    ΓΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   […]