ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. πρωτ. 37433/9-11-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ ή ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ένα (1) άτομο  στο Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 33483/10-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) – ΣΟΧ6/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022. Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΣΟΧ6/2022 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΙΤΕ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι(26) άτομα για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, το παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών και το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 30-8-2022 έως 8-9-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/24231/25-7-2022

2η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ 2η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ   1η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 690ΤΩΨΟ-ΒΨΨ 1η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ 6Ν7ΓΩΨΟ-ΓΚΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΕΙΤΕ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, 1ος ΟΡΟΦΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ  ΕΙΤΕ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3Α/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

69ΕΦΩΨΟ-ΕΥ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3Α-2022 ΨΓΖ3ΩΨΟ-ΡΤ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3Α-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι παραγωγοί  των περιοχών: Περάματος, Κίρκης, Συκορράχης και Αισύμης των οποίων οι  καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιά, από ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΡΙΔΩΝ καλούνται έως την Τετάρτη 24.8.2022 να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Θεοδωρίδου Μαρίνα Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 2551350083, προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα των εκτάσεων που υπέστησαν ζημιές. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει […]