ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΕΒΡΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ της ΠΑΜΘ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (3)  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  (ΠΙΣΙΝΑΣ)    ΓΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ5/2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   […]

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧ. ΜΟΝ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ( ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ( ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πυρόπληκτους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ε9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β΄1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές»