ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ (5)  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11291/28-3-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 11291/28-3-2023)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,   Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ 30-3-2023 ΕΩΣ 4-4-2023  ΤΙΣ ΩΡΕΣ […]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α) ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΩΔ 103,   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΚΩΔ.104  ΚΑΙ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105 , Β) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΚΩΔ.104  ΚΑΙ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105 Γ) ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή  C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),       ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ),   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) (10/6/2021) Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εξήντα (60) άτομα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 28-1-2023 έως 6-2-2023.   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. πρωτ. 37433/9-11-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΕ ή ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ένα (1) άτομο  στο Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 12-11-2022 έως 21-11-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (3) ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GRADER   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 33483/10-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)