ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2024 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ (5)  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12232/12-4-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 12232/12-4-2024)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ 15-4-2024 ΕΩΣ 17-4-2024  ΤΙΣ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ME ANTITIMO ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42731/14-12-2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ6/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ΤΥΠΟΥ JCB ) 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 6ΨΙΠΩΨΟ-Γ9Ε 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ψ47ΔΩΨΟ-Ο8Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 6-2023 ΚΩΔ 101 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΙΤ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ,Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ) 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 9Η77ΩΨΟ-2ΨΛ 1 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΩΖΑΝΩΨΟ-ΧΕΨ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 6-2023 ΚΩΔ 102 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ Α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου jcb) Β) ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου, Γ΄ ή C Κατηγορίας) Γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων Δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ5-2023 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ5-2023 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ