Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να υιοθετήσω ενα κατοικίδιο

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 κατεβαζοντας την από εδώ ή μέσω gov.gr, την συμπληρώσουν όπως στο παράδειγμα και την καταθέτουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι το ακόλουθο:

“Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Απο σήμερα υιοθετώ τον σκύλο/γάτα με το όνομα…………………., χρώματος…………………….., ηλικίας………….., με αριθμό τσιπ (chip)………………………………………………………………. Με τη δήλωση αυτή αναλαμβάνω υπεύθυνα τη στέγασή του, τη σίτισή του, τον ετήσιο εμβολιασμό του, την αποπαρασίτωσή του, καθώς και τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις που γίνονται προληπτικά κάθε χρόνο (π.χ. γενική αίματος, βιοχημικές) και τη θεραπεία του σε περίπτωση ασθένειας. Το ζώο αυτό θα είναι υπό την επίβλεψή μου και θα ζεί μαζί μου σύμωνα με τις αρχές της φιλοζωίας και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο Νόμος 4830/2021, ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021, ως ζώο συντροφιάς. Αν δεν είναι ήδη στειρωμένο, θα μεριμνήσω για την στείρωσή του στην κατάλληλη ηλικία ή θα ακολουθήσω την οδηγία του σχετικού νόμου. Για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων μου , όπως τηλέφωνο ή δ/νση κατοικίας του ζώου, τυχόν σοβαρή ανίατη ασθένεια ή απώλεια του ζώου θα ενημερώσω άμεσα όπως ορίζει ο νόμος.”

Διεύθυνση

Δήμος Αλεξανδρούπολης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 306
T.K. 68132
Αλεξανδρούπολη – Ελλάδα

Επικοινωνία

Τ. (+30) 25510 64100
F. (+30) 25510 64142