ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΤΟΜΩΝ -ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  17 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 27-9-2019 ΕΩΣ 7-10-2019