Πρόσκληση στην εκδήλωση απονομής Μεταλλίου Α’ Τιμής στον Πρόεδρο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, κ. Νικόλαο Πινάτζη