Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,στις 05.02.2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 31.01.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 3343

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 05.02.2020​​ ημέρα​​ ΤΕΤΑΡΤΗ​​ και ώρα​​ 18:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Τακτική​​ Συνεδρίαση,​​ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,​​ όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18, ​​ για συζήτηση και​​ λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

 • Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81​​ (Εισηγ. ​​ κ.​​ Δήμαρχος)

 

 • Τροποποίηση της 552/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας ​​ με την επωνυμία "Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών"»(Εισηγ. κ. ​​ Δήμαρχος)

 

 • Τροποποίηση της 5/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση "Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών" για το έτος 2020»​​ (Εισηγ.​​ κ.​​ Δήμαρχος)

 

 • Αντικατάσταση εκπροσώπων​​ στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) ​​ Ροδόπης-Έβρου​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

 • Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης αγροτεμαχίων των οικισμών Φερών, Μοναστηρακίου​​ και Μελίας​​ της Δημοτικής Ενότητας Φερών​​ (Εισηγ. κ.​​ Παπαδόπουλος Δ.)

 • Εξέταση αίτησης της Κυρίου Μαρίας του Σωτηρίου για παράταση μίσθωσης και έγκριση ή μη της εκ νέου εκμίσθωσης ​​ των αγροτεμαχίων του οικισμού Αρδανίου​​ (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)

 • Αποδοχή αρμοδιοτήτων συντήρησης τμημάτων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών λόγω έγκρισης επέκτασης σχεδίου πόλης​​ (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

 

 • Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων 50 κ. εκ. στον Μαρμαρά Γεώργιο, για κατάστημα στην οδό Λ. Δημοκρατίας 76​​ (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)

 

 • Απολογισμός δραστηριοτήτων ¨Κέντρου Δια Βίου Μάθησης¨ έτους 2019 (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

 

 • Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Σαμοθράκης»​​ (Εισηγ. κ.​​ ​​ Κασκαμπάνης Δ.)

 

 • Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης ετών 2020-2023 και τις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παραλαβής μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλην έργων και λοιπών δράσεων ΕΣΠΑ) (Εισηγ. κ.​​ Κασκαμπάνης Δ.)

 

 • Ορισμός​​ και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα όργανα παρακολούθησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης​​ (Εισηγ. κ. Κασκαμπάνης Δ.)​​ 

 

 • Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος του με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 92832 αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για χρονικό διάστημα​​ τριών (3) ετών, από 01-01-2020 έως 31-12-2022​​ (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)

 

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ​​ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)​​ 

 

 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου​​ με​​ τίτλο "Ανακαίνιση χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Κίρκης"​​ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)​​ 

 

 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή πρώην δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κοίλα της δημοτικής ενότητας Φερών"​​ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)​​ 

 

 • Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων​​ (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

 

 • Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο1/2019 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας​​ (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)​​ 

 

 • Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο2/2019 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας​​ (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)​​ 

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο​​ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος ​​​​