ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 02/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς τον τίτλο των θεμάτων 3 και 16)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη  27-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. :22033
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 02/08/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (22η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Αδελφοποίηση Δήμου Αλεξανδρούπολης με Δήμο Γαλλίας (Le Plessis Robinson) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Αποδοχή δωρεάς αποκατάστασης των ζημιών του κτηρίου πρώην ΠΙΚΠΑ και απόδοσης της συνχρήσης του στον οργανισμό ΑΗΕΡΑ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )
 4. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Χρηματοδότηση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας, Μαραθώνος, Πικερμίου, Μεγάρων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Λήψη απόφασης για  Διαγραφή – Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (Κυλικείου) κλειστού Κολυμβητηρίου «Δημοσθένης Μιχαλετζάκης» Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Έγκριση ανανέωσης μίσθωσης έκτασης 500τ.μ. στην περιοχή Γκιοζντεπέ – Μελίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της COSMOTE. Ανάκληση της αριθ. 194/2018 απόφασης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Λήψη απόφασης για  ανανέωση μίσθωσης έκτασης 500 τ.μ  για το σ/β ΑΙΣΥΜΗ /Χ (3354) στην περιοχή Ύψωμα Δεξαμενής Αισύμης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της COSMOTE. Ανάκληση της αριθμ. 137/2018 απόφασης Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Έγκριση Δαπανών εκδηλώσεων 15ης Αυγούστου 2018 της Τοπικής Κοινότητας Αισύμης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Έγκριση Δαπανών για την παραγωγή video με θέμα την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 14. Έγκριση Δαπανών που θα προκύψουν από τη διοργάνωση διήμερου εκδηλώσεων από το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών –Θυμάτων Βίας με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ¨Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Οικισμών¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ¨Κατασκευή τοιχείου προστασίας χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Μαΐστρου ¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 19. Ορισμός Επιτροπής  Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 20. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Μπάντα Μαρίνο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Συμεωνίδου (Γρηγορίου) Ελένη (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 22. Έγκριση της αριθ.154/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ‘Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσης 2015 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης’ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 23. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2018 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης