ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 02.04.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ 29​​ .03.2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 9254

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 ​​ ​​​​ Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 02.04.2019​​ ημέρα​​ Tρίτη​​ και ώρα​​ 14:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε​​ Τακτική​​ Συνεδρίαση (11η​​ ), για συζήτηση και​​ λήψη​​ απόφασης​​ για τα​​ παρακάτω θέματα:

 

  • Αιτήσεις-Ενημερώσεις

  • Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ)

  • Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 176/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 12ου​​ Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

  • Τροποποίηση της αριθ.​​ 699/2018 Α.Δ.Σ.¨​​ Έγκριση πρακτικού της κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών: α. Eπιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β. Eπιτροπή παραλαβής παροχής ​​ υπηρεσιών, γ. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών, ανταλλακτικών ​​ και εργασιών συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων έργων¨. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)​​  ​​​​ 

  • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2023» (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Α.)

  • Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

  • Έγκριση τευχών δημοπράτησης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"​​ (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

  • Έγκριση της 30/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης", ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''4η ​​ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019''.​​ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος χ.)

  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.) με τίτλο : «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων​​ προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»​​ (Εισηγ. κ. Μάκρας Α.)

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο​​ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης​​