ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Σιγλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 2551064140

Ε-mail : totas@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη: 25/10/2018
Αριθ. Πρωτ. :32025
ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

2. κ. Γκότση Νικόλαο

3. κ. Ζιώγα Χρήστο

4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο

5. κ. Παντελίδη Γεώργιο

6. κ. Φαλέκα Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΒΓραφείο Δημάρχου

ΓΠροέδρους Νομικών Προσώπων

1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

2. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

1. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

 

ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος 2019 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ